Host only with the best web hosting provider. Get quality hosting from hostmonster web host.

Опис символіки

Друк
Дата публікації Перегляди: 2008

 

 

                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                  Рішенням Загальних зборів

                                                  ГО «Громадянський поступ»

                                                  Протокол №2 від 27 квітня 2012 року

                                                  Голова зборів

                                                  __________________  І.М. ПЮРКО

 

 

 

ОПИС

символіки громадської організації «Громадянський поступ»

 

 

 

 

 

Рівне-2012 рік

 

 

1. ГЕРБ ГО «Громадянський поступ»

 

Герб ГО «Громадянський поступ» зображає коло, де в нижній частині розміщено пшеничне поле на горизонті якого сходить сонце. У верхній частині  кола видніється небесна блакить.

На фоні пшеничного поля зі сходом сонця і небесною блакиттю розміщено географічний силует Європи  - жовтого кольору та України – золотого кольору.

Зі східної частини України до західної частини Європи по верхньому контуру небесної блакиті розміщено 27 золотих п’ятикутних зірок, які збільшуються у своєму розмірі з права на ліво в масштабі від 1 до 50.

Над верхньою частиною географічного силуету Європи по вертикальному центру всього зображення напівколом розмішено надпис у один рядок  золотого кольору «ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОСТУП».

Під нижньою частиною географічного силуету Європи по вертикальному центру всього зображення напівколом розмішено надпис у один рядок  золотого кольору «ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ».

Надписи між собою розділені п’ятикутними зірками золотого кольору та зроблені без лапок, заголовними літерами шрифтом Arial  Black.

Все зображення гербу розмішено в периметрі квадрату  і може змінюватися у розмірі лише зі збереженням  відношень сторін як 1:1.

 

2. ЛОГОТИП ГО «Громадянський поступ»

 

Логотипом ГО «Громадянський поступ» є  надпис у два рядки «ГРОМАДЯНСЬКИЙ  ПОСТУП». Перший надпис «ГРОМАДЯНСЬКИЙ» виконано на фоні голубого паралелограму. Другий надпис «ПОСТУП» зроблено під першим на фоні жовтого паралелограму. Кінці обох надписів зрівняні по вертикальній лінії. Надписи зроблено заголовними літерами шрифтом Arial  Black золотого кольору.

 

3. ПРАПОР ГО «Громадянський поступ»

 

 Прапор ГО «Громадянський поступ» є прямокутник із будь-якого щільного матеріалу голубого кольору. Відношення ширини прапора до його висоти становить 3:2. В центрі прапора розміщено зображення, ідентичне гербу ГО «Громадянський поступ», але надписи виконані із меншим закругленням ніж на гербові у 1.6 рази. У верхній частині прапора над зображенням розміщений напівколом надпис «Громадянський поступ» золотого кольору, виконаний шрифтом  Arial  Black. У нижній частині прапора під зображенням розміщений напівколом надпис «Громадська організація» золотого кольору, виконаний шрифтом  Arial  Black.

 

 Секретар зборів

 

_______________   Л.Р.Миронець

 

 

               

Joomla 2.5