Host only with the best web hosting provider. Get quality hosting from hostmonster web host.

Положення про громадські справи громадської організації "Громадянський поступ"

Друк
Дата публікації Перегляди: 591

 

Положення про громадські справи громадської організації "Громадянський поступ"

 

 

1. Загальні положення

1.1. Цей порядок регламентує порушення, провадження та закриття в 
ГО «Громадянський поступ» (далі – Організація) справ (далі – Громадянських справ) щодо порушення законних прав та інтересів членів Організації або членів їх родин (або інших громадян за окремим рішенням Ради Організації) у відповідності до першої задекларованої мети Організації – Встановлення в Україні Диктатури Закону.

1.2. Мета цього Порядку – забезпечення захисту членів Організації та членів їхніх родин у вирішенні питань, пов’язаних з порушенням їх прав та законних інтересів. 

1.3. Цей порядок розроблено у відповідності до Статуту громадської організації «Громадянський поступ».

2. Відкриття Громадянської справи

2.1. Член Організації (далі – Заявник), права та законні інтереси якого порушені або порушені права та законні інтереси членів його родини, надає Раді Організації рекомендаційний Висновок постійно діючої комісії по протидії корупції та порушення прав громадян та заяву з відповідним пакетом документів. Заява реєструється у звичайному порядку реєстрації вхідної кореспонденції. 

2.2. Розгляд заяви призначається на чергове засідання Ради Організації на яке запрошується Заявник. У разі відсутності Заявника на засіданні Ради, останній зобов’язаний надати представника. 

2.3. У випадку, коли ситуація потребує негайного відкриття громадянської справи, Голова Ради ГО «Громадянський поступ» має повноваження відкрити справу самостійно, з подальшим погодженням (затвердженням) Ради ГО «Громадянський поступ». 

2.4. Після ознайомлення присутніх на засіданні Ради Організації зі змістом заяви та Висновком постійно діючої комісії по протидії корупції та порушення прав громадян приймається рішення щодо відкриття Громадянської справи або відмови у її відкритті. Рішення приймається простою більшістю голосів та фіксується у протоколі засідання Ради.

2.5. Якщо Заявник отримав відмову у відкритті Громадянської справи подальший розгляд справи направляється до Комісії.

2.6. У разі відкриття Громадянської справи, Заявник повинен дати згоду щодо тих дій, що будуть вчиненні на користь нього, та наслідків, що можуть спричинити такі дії. 

2.7. У разі відкриття Громадянської справи, Рада визначає Робочу групу для її ведення (далі – Група) зі складу членів Організації. Група призначаються лише за її згодою. Куратором ведення справи виступає Заявник.

2.8. Відкрита Громадянська справа реєструється в спеціальному журналі ведення Громадянських справ. В цьому журналі фіксується: дата відкриття Громадянської справи, прізвище, ім’я, по батькові заявника та прізвище, ім’я, по батькові членів Групи, дата та номер звернення щодо відкриття справи, номер рішення Ради про відкриття громадянської справи.

2.9. Група на чолі із Заявником протягом 10 робочих днів визначають план конкретних дій з орієнтовними строками виконання. З метою контролю копія плану надається постійно діючій комісії по протидії корупції та порушення прав громадян.

3. Ведення Громадянської справи

3.1. Заявник повинен приймати активну участь у веденні Громадянської справи.

3.2. Відповідальність за ведення Громадянської справи покладається на Заявника. У разі відкриття Громадянської справи відповідно до п. 2.4 відповідальність за її ведення покладається на Куратора, який призначається Радою.

3.3. Члени Групи: 

- вживають заходів щодо відновлення законних прав та інтересів Заявника в межах відкритої Громадянської справи; 

- при вирішенні питань, пов’язаних з веденням Громадянської справи, діють виключно в межах чинного законодавства та у відповідності до внутрішніх документів Організації; 

- мають право звертатись до керівництва Ради та Організації для отримання допомоги у веденні Громадянської справи.

3.4. Заявник може звертатись до постійно діючої комісії по протидії корупції та порушення прав громадян з питань надання зразків необхідних документів та звернень. 

3.5. Обов’язок складання документів лежить на Заявникові. У випадках, коли Заявник потребує допомоги в складанні даних документів, він може отримати рекомендацію щодо осіб (фізичних та юридичних), які йому можуть допомогти за окремою домовленістю.

3.6. За наявності обґрунтованих підстав, Заявник має право звернутись до Ради Організації з приводу зміни Групи (або когось з її членів).

4. Закриття Громадянської справи

4.1. Підставою закриття Громадянської справи є: 

-  досягнення мети;

-  не виконання Заявником обов’язку передбаченого п. 3.1, а саме відсутністю дій Заявника відповідно до затвердженого плану;

- невиконання плану у зв’язку з виникненням додаткових обставин;

- за терміном давності.

4.2. Громадянська справа закривається за рішенням Ради Організації, про що в журналі ведення Громадянських справ робиться відповідний запис.

Joomla 2.5